Ser amable con todas as persoas que un atopa é pelexar unha gran batalla.

Philo