Unha viaxe de mil quilómetros iníciase cun paso.

Provervio chinés